Vergunning nodig? Zo werkt het!

Vergunningen – leuk of niet, als stadmaker kun je er vaak niet omheen. Als je bijvoorbeeld een filmweek wilt organiseren op het plein in je buurt, een parkeervak vergroenen of een kas plaatsen in de binnentuin van je woonblok, heb je vaak een vergunning nodig. In dit artikel zetten we in grote lijnen op een rijtje hoe het proces van een vergunning aanvragen bij de gemeente werkt.

Wanneer heb je een vergunning nodig?
Het is niet altijd makkelijk om te bepalen of je een vergunning nodig hebt en welke dan. Als stadmaker is de kans groot dat je te maken krijgt met een omgevingsvergunning of andere vergunningen voor activiteiten in de openbare ruimte. Hier vind je een overzicht van alle vergunningen van de gemeente Den Haag.

Welke soorten vergunningen zijn er?
Grofweg zijn er twee soorten vergunningen voor projecten in de openbare ruimte: een omgevingsvergunning en vergunningen voor activiteiten.

– Een omgevingsvergunning is vaak nodig voor het plaatsen van een bouwwerk of het veranderen van het gebruik van een bouwwerk. Zo’n aanvraag wordt beoordeeld door de afdeling Vergunningen en Toezicht (V&T) van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente.
– Vergunningen voor activiteiten in de openbare ruimte worden beoordeeld door verschillende afdelingen van de gemeente. Denk aan een horecavergunning of een parkeervergunning. Het kader daarvoor is meestal de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Hier vind je voorbeelden van wat onder de APV valt.

De omgevingsvergunning en de activiteitenvergunning staan los van elkaar, maar als initiatiefnemer heb je ze vaak wel allebei nodig!

Koffie en brownies in een tijdelijk paviljoen

Stel: je wilt een tijdelijk paviljoen in de openbare ruimte plaatsen.
Je wilt daar koffie en brownies gaan verkopen.
Dan vraag je twee vergunningen aan:
een omgevingsvergunning en een
vergunning op basis van de APV, in dit geval een horecavergunning.

Als de vergunningen binnen zijn, kun je aan de slag!

 

De procedure voor een omgevingsvergunning
Of je een omgevingsvergunning krijgt, beoordeelt de afdeling Vergunningen en Toezicht (V&T). V&T gaat na welke adviezen nodig zijn voor de beoordeling en stuurt de aanvraag door naar de betreffende afdelingen. Op basis van de adviezen geeft V&T een eindoordeel en krijg je te horen of je de vergunning krijgt.

Je hebt twee soorten omgevingsvergunningen: een reguliere en een uitgebreide. Bij reguliere projecten van maximaal 10 jaar is de termijn voor de beoordeling van een aanvraag 8 weken. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als een bestemmingsplan moet worden veranderd, krijg je te maken met een uitgebreide procedure van 26 weken. Eventueel kun je eerst een adviesprocedure volgen. Dat heet een beginselaanvraag omgevingsvergunning. Je kunt zo’n beginselaanvraag doen via de website van de gemeente. De omgevingsvergunning (regulier én uitgebreid) vraag je aan via het landelijke omgevingsloket. Op beide websites vind je een contactmogelijkheid. Heb je vragen, dan kun je daar bij experts terecht. Veel succes met je aanvraag!

Disclaimer
In dit artikel staat de procedure voor het aanvragen van vergunningen in het algemeen omschreven. Zo krijg je een idee hoe het proces werkt. In de praktijk is elke vergunningaanvraag uniek en wordt die op zichzelf behandeld en beoordeeld.

Deel dit artikel