Challenge Binnentuinen: Haagse binnentuinen beter benutten

Binnentuinen horen bij Den Haag Zuidwest. Ze zijn er in overvloed. De wijk werd in de jaren 60 ontworpen met een ruime en groene openbare ruimte. De reden daarvoor was het bevorderen van de gezondheid: licht, lucht en ruimte. Decennia later blijkt dat Den Haag Zuidwest juist daar niet goed op scoort.

Het Innovatielab Zuidwest, de gemeente en de woningcorporaties Staedion, Hof Wonen en Haag Wonen lanceerden daarom de Challenge Binnentuinen. De centrale vraag is: hoe kunnen de binnentuinen in Zuidwest bijdragen aan de leefbaarheid, gezondheid, ontmoeting, toegankelijkheid en duurzaamheid?

Projectleiders, ontwerpteams en het Innovatielab ZW bij de start van de Challenge Binnentuinen. Fotograaf Frank Jansen

Vanaf februari tot en met september gaan drie teams van jonge ontwerpers aan de slag met drie verschillende clusters binnentuinen. Ze doen dat in co-creatie met bewoners en samen met andere betrokkenen. De eerste fase van het project werd op 17 april afgesloten met een presentatie van de ontwerpteams aan medewerkers van de betrokken organisaties.

In deze eerste fase hebben de ontwerpers zich gericht op de grotere schaal van de wijk en deze vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Het levert een kansenkaart op met bijzondere inzichten voor innovatieve speelnetwerken voor tieners, ecologische corridors en stepping stones en mogelijkheden voor betere overgangen tussen woning, binnentuin en straat. In deze eerste fase kijken de ontwerpers breder dan de drie verschillende binnentuinen en richten de zij zich op de openbare ruimte als geheel.

In de volgende fase zullen ze zich meer richten op de drie afzonderlijke binnentuinen, in co-creatie met bewoners. Parallel hieraan worden toepasbare en vernieuwende financierings- en beheer-modellen ontwikkeld waarbij de rol van bewoners centraal staat.

Meer informatie over Innovatielab Zw vind je via deze link!

Deel dit artikel