SMF ’23 impressie – Sessie: Toekomst is toe aan dubbel gebruik!

Vooraf was het toch spannend. Zoveel boeiende workshops op één festivaldag; hoe past het thema De Toekomst is Aan Dubbel Gebruik daar nog tussen? Best goed, zo bleek!

Dubbel gebruik houdt in dat meerdere initiatiefnemers samen een pand gebruiken dat tijdelijk vrijkomt, tegen lage kosten. Dat is mogelijk doordat corporaties hun maatschappelijke rol oppakken.

Een fijne groep van stadmakers, beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van corporaties boog zich over een ‘inhoudelijk wiel’ dat op tafel lag. Al snel werd duidelijk dat dubbel gebruik wel vraagt om adequate keuzes en begeleiding. Dubbel gebruik is niet iets dat je zomaar even doet. De volgende dingen zijn belangrijk:

  • Maak van zo’n pand een hub, met initiatiefnemers van bijvoorbeeld zorg of sport bij elkaar.
  • Stel beleefd maar dringende eisen aan nieuwe bewoners. Een pand in bezit nemen is (veel) meer dan de sleutel krijgen, het vraagt ook om eigenaarschap, investeren in elkaar.
  • Kijk vooral goed naar wat een buurt nodig heeft, hoe kan tussentijd ook impulsen geven aan de wijk.

De belangrijkste les voor mij als kwartiermaker Tussentijd Zuidwest was hoe sterk het idee is om stadmakers in positie te brengen bij nieuwe en soms ingewikkelde stedelijke opgaven. De innovatie komt van buiten en onderop. Daar draagt het Stadmakersfestival trouwens ook sterk aan bij, dank voor de organisatie!

Eelco Koolhaas, kwartiermaker Tussentijd Zuidwest

Deel dit artikel