Lokaal voedsel: de goedkope, gezonde gemeenschapsbouwer

Eten dat is verbouwd op Haagse grond als gezond, duurzaam en betaalbaar alternatief voor de supermarkt – dat is waar Ons Eten Den Haag en de Haagse Voedselraad aan werken. Maar lokaal voedsel is meer; het is ook een manier om te werken aan een gezonde samenleving. Dat is de boodschap die Ons Eten de Haagse stadslandbouwers meegaf tijdens een recente netwerkbijeenkomst, 1 december in De Tempel.

<Veganistisch buffet in de monumentale hal van De Tempel.>

Lokaal voedsel draait niet alleen om gezond eten. Het brengt mensen ook bijeen, weet Liliane Lankreijer, mede-initiatiefnemer van Ons Eten en de Haagse Voedselraad. ‘Want rondom voedsel ontmoeten mensen elkaar, in moestuinen en aan tafels. Mee werken en mee koken is ook een manier om te ontdekken: ik kan ook meedoen, ik ben iets waard. Op die manier zet je samen stappen om een samenleving te versterken. Het is aan ons om in de Haagse wijken dingen op te bouwen.’

De wijken in

Te beginnen in 2024. Volgend jaar wil Ons Eten Den Haag de wijken in om lokaal geproduceerd voedsel onder de aandacht te brengen, met een soort SRV-wagen of een bakfiets. ‘Lokaal verbouwde groente verkopen tegen een fatsoenlijke prijs, als alternatief voor de supermarkt’, zegt Liliane. ‘En dat moment aangrijpen om te kijken of we mensen in beweging kunnen krijgen om Ons Eten ook op wijkniveau van de grond te krijgen en te organiseren dat mensen samen gaan eten.’ Het past in het motto van Ons Eten en de Haagse Voedselraad: ‘Voedsel verbindt Den Haag’.

Liliane’s boodschap viel in goede aarde. Meer dan 125 geïnteresseerden hadden zich aangemeld voor de eindejaarsbijeenkomst in De Tempel, de legendarische vroegere discotheek die nu onderdak biedt aan de gemeentelijke afdelingen archeologie en milieucommunicatie. Wetenschappers, ondernemers, stadmakers, medewerkers van buurttuinen – allemaal bezig met lokaal voedsel, maar vanuit verschillende achtergronden. ‘Dat is de kracht van het onderwerp’, zegt adviseur stadslandbouw Tom Voorma van de gemeente Den Haag. ‘Bij voedsel heb je het niet over één niche, maar over iets dat mensen met mensen uit allerlei achtergronden verbindt.’

Zeepkist

Heel zichtbaar werd dat met de zeepkist in de zaal, waar aanwezigen hun eigen voedselinitiatief in een korte pitch onder de aandacht konden brengen. Immers: in een zaal vol mensen die allemaal bezig zijn met lokaal voedsel, vind je zo snel de kennis die je nodig hebt. Dat ondervond bijvoorbeeld een deelnemer die bezig is om een monitoringssysteem voor het klimaat in bijenkorven te ontwikkelen. Op zoek naar contacten op de Landbouwuniversiteit Wageningen, zag hij direct vingers omhoog gaan.

De verhalen vanaf de zeepkist gaven ook een inkijkje wat er allemaal voor moois gebeurt in Den Haag. Lennard van der Poel vertelde er bijvoorbeeld het verhaal van Moervers: de betaalbare maaltijdtas met lokaal geproduceerd voedsel, compleet met recepten. Inkopen doet Moervers bij buurttuinen en in het Westland. Gezond, lokaal en goedkoop is het uitgangspunt, en wie het zich kan veroorloven, betaalt wat meer voor de tas.

Ruimte voor stadslandbouw

Matthijs van Muijen van de afdeling wonen van de gemeente Den Haag gebruikte de zeepkist om te wijzen op twee initiatieven die de komende tijd ruimte bieden voor stadslandbouw. Het eerste is het braakliggende Leeghwaterplein bij de Megastores. Het is de bedoeling dat daar tijdelijke woningen komen, maar omdat de bouw daarvan nog niet rond is, kan het terrein in 2024 ergens anders voor worden gebruikt. Het tweede initiatief met potentie zijn de binnentuinen in Den Haag Zuidwest. Corporaties Haag Wonen, Hof Wonen en Staedion hebben daar elk een binnentuin uitgekozen om opnieuw in te richten, en ook dat biedt kansen voor stadslandbouw.

Meer informatie over Ons Eten? Kijk op ons-eten.nl.

Meer informatie over MoerVers is te vinden op de website.

Deel dit artikel