Studenten met stadmakers op stap in binnentuinen Zuidwest

Begin februari kwamen dertig studenten van de Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden naar jongerenhub Block 33 voor een actiedag rond de binnentuinen van Zuidwest. Ze trokken de wijk in onder begeleiding van stagiairs MBO uit de wijk die een opleiding sociaal werk volgen. Het doel: concrete adviezen geven op het gebied van bewonersparticipatie, klimaatmaatregelen en voedsel uit de binnentuinen.

De praktijkdag voor studenten maakte deel uit van het project Binnentuinen, waarin corporaties en gemeente nauw samenwerken om de binnentuinen in Zuidwest gezonder, duurzamer en beter leefbaar te maken. Na enkele inleidingen van een opbouwwerker, een stedenbouwkundige en de projectleider Binnentuinen gingen de studenten op pad. Om rond te kijken, om ideeën voor de toekomst van de binnentuinen te formuleren, én om met afvalknijpers zwerfvuil uit de binnentuinen te verwijderen.

Klimaatadaptief

Ingrid Vogels, groene stadmaker van Green2Live, vond het leuk om de studenten te begeleiden. ‘Ik vind het leuk om studenten enthousiast te maken om hun eigen wijk klimaatadaptief te maken.’ Het groepje bezocht bijvoorbeeld een basisschool waar kinderen straks in de nabijgelegen tuin aan de Pieter Langendijkstraat een wadi kunnen zien: een verdiepte greppel waar regenwater wordt opgevangen, die wateroverlast tegengaat en tegelijk voorkomt dat het groen er omheen verdroogt. Een mooi voorbeeld van klimaatadaptie!

Wedstrijd

Onderdeel van het programma was ook een ideeënwedstrijd. Acht groepjes studenten kregen als uitdaging om te komen met plannen voor de binnentuinen over thema’s als voedsel, gezondheid, toegankelijkheid en klimaatadaptatie. Daarna moesten ze hun voorstellen presenteren aan een jury. Noah Stout, student bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool, won met zijn groepje de prijs van de jury en publiek voor het idee van een menukaart om bewoners rond een binnentuin zeggenschap te geven welke invulling de tuin krijgt. Bewoners kunnen op zo’n kaart bijvoorbeeld kiezen voor speeltoestellen, een bankje, een moestuin, een tiny house of een ruimte om te sporten. ‘Ik vond het erg interessant met nieuwe inzichten uit de praktijk die ik niet in een collegezaal zou krijgen’, vertelde Noah. ‘Mijn oproep aan ambtenaren is om te kijken welke bewoners door middel van hun voortuin zelf al aangeven bereid te zijn bij te dragen aan een verdere ontwikkeling van de straat of buurt.’

Wensen realiseren

Als onderdeel van project Binnentuin worden komend half jaar tuinen in Morgenstond en Bouwlust aangepakt met hulp van jonge ontwerpers met een stedenbouwkundige achtergrond en kennis van landschapsarchitectuur. Samen met bewoners gaan de gemeente en corporaties Hof Wonen, Haag Wonen en Staedion aan de slag om wensen te inventariseren op gebied van onder meer stadslandbouw, klimaat, groen en gezondheid, en die wensen vervolgens ook te realiseren. Bovendien kijken de deelnemers aan het project naar verschillende vormen van beheer, waarbij bewoners meer zeggenschap krijgen over het beheer van hun binnentuin.

Meer informatie: Matthijs van Muijen, matthijs.vanmuijen@denhaag.nl of 06 29762481.

Deel dit artikel