Voortgang stadmaken: bericht vanuit de gemeente

De afgelopen drie jaar hebben stadmakers, maatschappelijke organisaties en gemeente gewerkt aan de versterking van de stadmakersbeweging in Den Haag. Denk aan het jaarlijkse festival en de maandelijkse borrels. Deze samenwerking is nog eens extra bevestigd met een intentieverklaring tijdens het stadmakersfestival van 2023. Ook is er gezamenlijk gewerkt aan een programmaplan.

De afgelopen periode heeft er echter een stagnatie plaatsgevonden. Bij de gemeente kwam er een nieuwe coördinerend wethouder en een kwartiermaker voor het programma Stadmaken/maatschappelijke initiatieven. Dit vroeg om een herijking van het programmaplan. De basis blijft uiteraard staan, er is veel en goed werk verzet en de uitkomsten daarvan zijn nog steeds waardevol. Op basis van wat er nu ligt en de herijking binnen de gemeente zijn er drie lijnen geïdentificeerd:

  1. Interne organisatie

De gemeente legt de focus op de eigen interne opgave: meer ondersteunend en minder belemmerend worden, onder andere door een duidelijke toegang voor initiatiefnemers, inzichtelijkheid in subsidies en een organisatie die integraal naar initiatieven kan kijken en ondersteunen.

  1. Stadmakersbeweging

De versterking van de community kan het beste vanuit de stadmakers zelf komen. Denk aan  een stadmakerscollectief en een stadmakersfonds. Dit zijn zaken die niet door de gemeente moeten worden geïnitieerd.

  1. Samen leren en samenwerken

We blijven uiteraard met elkaar in verbinding. Stadmakers, maatschappelijke instellingen en gemeente leren met en van elkaar. Daar zullen we ook dit jaar weer stappen in zetten tijdens het stadmakersfestival en de borrels. Daarnaast werken we gezamenlijk aan verschillende onderwerpen als placemaking, broedplaatsen en binnentuinen.

Vragen? Neem dan contact op met de kwartiermaker Stadmaken/maatschappelijke initiatieven van de gemeente Den Haag (marnis.rothert@denhaag.nl).

Deel dit artikel