Stadmakersbijeenkomst 9 februari: over vertrouwen en verbinding

Als je met stadmakers in debat gaat over een stelling als ‘Er is veel vertrouwen tussen gemeente en stadmakers’, dan weet je dat je scherpe reacties kunt verwachten. Dat was precies wat er gebeurde tijdens de eerste Haagse stadmakersmiddag van 2023, op 9 februari in het Filmhuis Den Haag.

Zo’n 60 stadmakers hadden zich verzameld in het filmhuis, van bewoners, kunstenaars en ondernemers tot ambtenaren en vertegenwoordigers van woningcorporaties. Zij kregen een vol programma voorgeschoteld: een overzicht van het Haagse stadmakersprogramma voor 2023, kennisdeling over Europese stadmakerservaringen, een pittige paneldiscussie én een inspirerende film.

Drie medewerkers van de afdeling Wonen van de gemeente blikten terug op de Placemaking Week Europe 2022, afgelopen najaar. Want stadmaken gebeurt overal, en veel internationale lessen zijn ook voor Den Haag van toepassing:

  • Zorg in de financiering van stadmaken voor minder afhankelijkheid van één partij en voor mogelijkheden om van elkaar te leren.
  • Wees je bewust dat stadmaken raakt aan een enorme diversiteit aan onderwerpen: (verandering van) mobiliteit, stadsontwikkeling, participatie, leefbaarheid, noem maar op.  ​
  • Lokale helden zijn essentieel voor stadmaken.

Kennis die de Haagse stadmakers deels al toepassen, zo bleek uit reacties na afloop. En voor zover er nieuwe elementen in zaten: goede tips om voortaan ons voordeel mee te doen!

In de paneldiscussie die volgde, gingen Gijsbert van Herk, Petra Brekelmans, Iris Schutten, Ronald Nomes en Katja Rusinovic in pittig gesprek met de zaal onder leiding van moderator Maaike Patist. Vooral de stelling uit de aanhef – ‘er is veel vertrouwen tussen gemeente en stadmakers’ – kon niet op veel bijval rekenen. Om het wederzijdse vertrouwen te vergroten kwamen verschillende suggesties uit de zaal: zo is het ook de gemeente die stadmakers meer moet vertrouwen. En betekent vertrouwen ook ‘nee durven zeggen’ en eerlijk zijn wanneer iets alleen tijdelijk kan en niet permanent. Ook het kernteam Haags Stadmaken heeft dit onderwerp hoog op de agenda gezet: om te zorgen voor meer vertrouwen onderling, gaat het team in 2023 zorgen dat stadmaken ook bij de collega-ambtenaren op het stadhuis en de stadsdeelkantoren meer op het vizier komt.

Tot slot stond de inspirerende documentaire Visages Villages op de agenda. Daarin gaan kunstenaars Agnès Varda en JR in Franse dorpen de verbinding aan met bewoners en ondernemers. Ze doen dat door enorme foto’s van hun gesprekspartners op muren te plakken. Dat werkt: de connectie tussen oude en de jonge kunstenaar is ontroerend, maar zeker ook de verbinding die ze aangaan met de dorpsbewoners. De raakvlakken met stadmaken waren voelbaar!

Kijk hier de trailer van Visages Villages.

 

Stadmakersjaar 2023 goed gestart!

Stadmaken heeft de wind in de zeilen op het Haagse stadhuis.
Een centrale rol daarin is weggelegd voor het kernteam Haags Stadmaken.
Dat werkt aan het uitbouwen van het netwerk van stadmakers én aan meer intern draagvlak voor stadmaken bij alle directies van de gemeente Den Haag en de managementteams.
Ook zijn voor dit jaar diverse inhoudelijke bijeenkomsten op de agenda gezet, net als die van 9 februari waar je hierboven over las.
De basis voor de stadmakersactiviteiten van het kernteam is het ‘Startdocument stadmaken 2023’.
Voel je vrij om het eens door te bladeren. Het kernteam stadmaken ontmoet je graag op een van de bijeenkomsten in 2023!

Deel dit artikel