Samen werken aan inclusieve placemaking

Een belangrijk kritiekpunt op de placemakingbeweging is dat placemaking vooral hoogopgeleide buurtbewoners aantrekt, terwijl de gemeente een inclusieve benadering nastreeft. In deze brochure staan inzichten en adviezen rondom de vraag of dit ook in Den Haag aan de orde is.

In het onderzoek naar placemaking, uitgevoerd door onderzoekers van De Haagse Hogeschool, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Zuijderwijk Stadssociologie en Doff Onderzoek, Onderwijs en Advies, legden we eerder middels een literatuurstudie en empirisch onderzoek een kennisbasis voor Haagse placemaking.

In dit deel van het onderzoek naar Haagse placemaking in opdracht van de gemeente Den Haag is ingezoomd op de vraag welke bewoners en andere partijen betrokken zijn bij placemaking initiatieven, naast de gemeente. Hiervoor is een aantal cases geselecteerd waarbij we op basis van een analyse van de betrokken partijen en diepte-interviews de betrokkenheid van de verschillende bewoners en stakeholders in kaart hebben gebracht.

Op basis van dit verdiepende onderzoek geven we in deze brochure inzichten en advies over hoe verschillende bewonersgroepen en andere partijen betrokken kunnen worden bij placemaking, zodat er kan worden toegewerkt naar een inclusiever proces.

Lees hier de brochure Haagse Placemaking Samen Werken Aan Inclusieve Placemaking.

Deel dit artikel