Sessie Programma Haags Stadmaken

In 2022 werd het eerste Haagse stadmakersfestival georganiseerd. De organisatie vroeg toen aan de deelnemers naar hun ervaring. Meer dan 100 deelnemers reageerden en gaven suggesties voor het programma Haags Stadmaken.     

De suggesties van de stadmakers hebben geleid tot een concept-programma Haags Stadmaken. Het programma bestaat uit vier bouwstenen namelijk: 

  • Een tweede stadmakersfestival dat plaatsvindt in juni 2023 
  • Een digitaal platform 
  • Een stadmakersloket 
  • Een stadmakersfonds 

Denk je mee? 

Op donderdag 8 december ben je van harte uitgenodigd om mee te denken met het concept-programma Haags Stadmaken. Het doel van de sessie is het verder uitwerken van het conceptprogramma  en het komen tot concrete acties.  

Aanmelden is niet meer mogelijk

Deel dit artikel