Stadmaken? Wat is dat eigenlijk precies?

Tijdens bijeenkomsten blijkt dat zelfs stadmakers van het eerste uur van mening kunnen verschillen over de vraag wat stadmaken nu precies is.  

Tijdens bijeenkomsten blijkt dat zelfs stadmakers van het eerste uur van mening kunnen verschillen over de vraag wat stadmaken nu precies is. Op de website van de Haagse Stadmakers staat:

Stadmakers zijn mensen die vanuit passie en met maatschappelijke intenties een initiatief opzetten. Ze zetten hun tijd, kennis en netwerk in om waarde te creëren voor de lokale samenleving. Stadmakers zijn er in vele soorten en maten, van (sociale) ondernemers tot activisten, met sociaal-maatschappelijke of fysieke uitdagingen. (…) Stadmaken doen we met elkaar en voor elkaar. Het is altijd een samenwerking tussen mensen, (sociale) ondernemingen, de gemeente/overheid, (maatschappelijke) organisaties en/of kennisinstellingen. Hierin staan de stadmaker en zijn of haar initiatief centraal. Stadmaken is samen bouwen we aan een sociale, duurzame en inclusieve stad.”

En een AI-tool, wat geeft die voor definitie van stadmaken? We doken in chatopenai.com en lazen daar:

Stadmaken is een term die wordt gebruikt om het proces te beschrijven van het vormgeven, ontwikkelen en transformeren van een stad of stedelijk gebied. Het omvat een brede benadering waarbij verschillende actoren, zoals stedenbouwkundigen, architecten, beleidsmakers, gemeenschappen en bewoners, samenwerken om positieve veranderingen in de stedelijke omgeving tot stand te brengen. (…)

Stadmaken gaat vaak gepaard met participatie van de gemeenschap, waarbij bewoners en belanghebbenden worden betrokken bij het besluitvormingsproces en de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Het streven is om een ​​gevoel van gemeenschap en identiteit te bevorderen, de leefbaarheid te verbeteren en de stad te laten evolueren op een manier die aansluit bij de behoeften en wensen van de mensen die er wonen. (…)”

Hoe definieer jij stadmaken als je het uitlegt aan de mensen om je heen? Als Haagse stadmakers blijven we onze eigen definitie graag aanscherpen, dus we zijn benieuwd naar jullie opmerkingen. We horen graag van je via de mail!

Deel dit artikel