Voortgang STADMAKEN

Na het mooie Stadmakersfestival op 29 september is het een beetje stil geworden rondom het programma Stadmaken.

Dat heeft onder andere te maken met een wisseling in het college van B&W: wethouder Nur Icar is vanaf oktober de nieuwe co√∂rdinerend wethouder voor participatie waar stadmaken ook onder valt. Wethouder Icar is enthousiast over de vele initiatieven in de stad en wil ook zeker door met een jaarlijks Festival. Hij vraagt ook bijzondere aandacht voor “onzichtbare” initiatieven, actieve bewoners die we nu nog niet in beeld hebben. Begin 2024 ligt er een raadsmededeling (RM) om ook de gemeenteraad te informeren over stadmaken in Den Haag.

In lijn met de Intentieverklaring die tijdens het Stadmakersfestival is ondertekend wordt komende maanden samengewerkt aan de plannen voor de komende jaren. Hiervoor wordt in februari een startbijeenkomst georganiseerd waar de wethouder ook bij aanwezig is; uitnodiging volgt snel. Ondertussen gaan we wel gewoon door: met onder andere de maandelijkse borrel, een maandelijkse kennislunch binnen het stadhuis, de ontwikkeling van een betere toegankelijkheid (front- en backoffice), een stadmakerskaart en de vorming van een stadmakerscollectief of -netwerk.

Maar nu eerst fijne feestdagen en op naar een mooi 2024 voor alle Haagse stadmakers!

Namens team programma Stadmaken

Deel dit artikel