Tijdelijke initiatieven in Zuidwest: handtekeningen eronder!

Woningcorporaties en de gemeente Den Haag gaan de komende jaren hun uiterste best doen om locaties in Den Haag Zuidwest die tijdelijk vrijkomen goed in te vullen. En dat is interessant voor ons als stadmakers! Om hun inzet kracht bij te zetten, ondertekenden de deelnemende partijen – corporaties Hof Wonen, Arcade, Haag Wonen en Staedion, de gemeente en de Alliantie Zuidwest – op 19 april de Intentieverklaring Tussentijd Zuidwest in de kantine van Ons Eibernest.

‘Ik ben van de Broodexpress, een nieuw initiatief voor buurtbewoners in armoede en zoek dringend een pand’. Een van de hartenkreten van aanwezige stadsmakers, woensdagsmiddag 19 april bij de ondertekenbijeenkomst ‘Tussentijd Zuidwest’, in sportbuurthuis HKV/Ons Eibernest aan de Steenwijklaan.

Ruimte vinden
Letterlijk ruimte vinden voor talrijke sociale initiatieven en daarmee buurten en straten in Zuidwest een belangrijke kwaliteitsimpuls geven, daar draait het om in het nieuwe programma ‘Tussentijd Zuidwest’. De komende jaren vinden in Zuidwest talloze renovaties plaats. Wat kansen biedt voor een tijdelijk gebruik van panden, denk bijvoorbeeld aan lege winkelruimtes.

Tussentijds en dubbel gebruik
Voorzitters en bestuurders van vier corporaties, Hof Wonen, Haag Wonen, Staedion en Arcade tekenden vol overgave op 19 april samen met wethouder Martijn Balster en de directeur Nationaal Programma Den Haag Zuidwest, Chris Schaapman, daarover een intentieverklaring.

De komende jaren staat voor hen in het teken van het zoeken naar ‘koppelingen’, vrijkomende ruimtes tijdelijk beschikbaar krijgen voor initiatieven van buurtbewoners. Gebruik in de tussentijd draait ook om dubbel gebruik, van bijvoorbeeld sportkantines maar ook van sportvelden. De plek waar de intentieverklaring getekend werd, bij KVH Ons Eibernest, stelt men al jaren met succes hun locatie open voor anderen. Ook niet-optimaal gebruikte locaties als binnentuinen zijn prima geschikt voor een (tijdelijke) nieuwe bestemming.

Gáán!
Juist met alle grote plannen voor Zuidwest kunnen we met initiatieven voor de tussentijd het verschil maken, vertelde een aanwezige bestuurder enthousiast. Met een gezamenlijke visie is het nu knopen doorhakken en gaan, vertelde een ander. Streven is om de komende 3,5 jaar 65 locaties aan stadmakers ter beschikking te stellen. Onderlinge samenwerking moet helpen om succesvolle tijdelijke projecten een andere bestemming te geven als hun tijdelijke locatie niet meer beschikbaar is.

In deze korte film wordt nog eens uitgelegd waar ‘Tussentijd’ voor staat. De moeite van het bekijken waard!

Deel dit artikel